Terms

home / Terms

Regulamin

§. 1. Postanowienia ogólne

§. 2. Usługi Debrid

§. 3. Zasady korzystania z serwisu

§. 4. Usługi Hostingu

  • 1. Wkrótce

§. 5. Dane osobowe

§. 6. Zasady realizacji zamówień

§. 7. Odstąpienie od umowy

§. 8. Reklamacje

§. 9. Postanowienia końcowe