Terms

home / Terms

Regulamin

§. 1. Postanowienia ogólne

§. 2. Usługi Debrid

§. 3. Usługi Hostingu

  • 1. Wkrótce

§. 4. Dane osobowe

§. 5. Zasady realizacji zamówień

§. 6. Odstąpienie od umowy

§. 7. Reklamacje

§. 8. Postanowienia końcowe